Herken een trombose

Herken een trombose


Zó herken je trombose
Symptomen van een trombose zijn onder meer afhankelijk van de plek in het lichaam waar de trombose optreedt. We geven hier een korte lijst met symptomen per plek. Als u een van deze klachten ervaart, neem dan altijd contact op met uw huisarts of bel 112. Ligt u in het ziekenhuis, meldt u deze klachten dan meteen bij uw behandelend arts.

Hartinfarct – trombose in het hart

Bij een hartinfarct krijgt de hartspier geen of onvoldoende zuurstof doordat een kransslagader helemaal afgesloten is. Klachten kunnen zijn 

een beklemmende of drukkende pijn midden op de borst.
deze pijn kan, ook in rust, uitstralen naar bovenarmen, hals, kaak, rug en maagstreek
deze pijn duurt ook in rust langer dan 5 minuten
deze pijn gaat samen met zweten, misselijkheid of braken
Voor vrouwen geldt dat zij vaker andere klachten hebben dan mannen, zoals:
pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug
pijn tussen de schouderbladen
kortademigheid
extreme moeheid
duizeligheid
onrustig gevoel, angst en snelle ademhaling
misselijkheid of braken
De klachten verschillen per persoon. De klachten kunnen plotseling of heel geleidelijk ontstaan. Per dag krijgen ongeveer 80 mensen in Nederland een hartinfarct (zie RIVM; Hartstichting).

Herseninfarct – trombose in de hersenen


Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten door een bloedstolsel. Het achterliggende deel van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en er ontstaan uitvalsverschijnselen. Als de afsluiting te lang duurt kan het hersenweefsel afsterven.
Een herseninfarct is bij de meeste mensen te herkennen aan één of meer van de volgende verschijnselen:
een scheve mond
een verwarde spraak
een lamme arm.


Herken een trombosebeen

Een trombosebeen ontstaat als een bloedstolsel een bloedvat in het been afsluit. Het is belangrijk om bij klachten meteen de huisarts te bellen. Een trombosebeen kan namelijk leiden tot een (levensgevaarlijke) longembolie. De volgende vijf verschijnselen doen zich bijna altijd voor: 
een vrij snel optredende zwelling van één been
een zwaar gevoel of pijn in het been
een rode of juist blauwachtige verkleuring van het been
Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van:
een lichte temperatuursverhoging
een strakgespannen huid van het been (rood en glanzend met gestuwde oppervlakkige aderen) 
Minder vaak voorkomende klachten zijn:

Wit been

Zeer pijnlijk been
Het gevoel een zweepslag te hebben in de kuit
Pijn in de benen bij lopen, die afneemt bij stilstaan 
Bovenstaande klachten kunnen ook wijzen op andere aandoeningen aan het been, zoals zweepslag, een breuk in het bot, een infectie van de huid, het knappen van een vochtblaas in de knie ('Bakerse cyste'), gewrichts- en spieraandoeningen of een oppervlakkige aderontsteking. Slechts 1 op de 4 patiënten met dergelijke klachten blijkt na onderzoek ook daadwerkelijk een trombose te hebben. Neem echter altijd contact met uw arts als u verschijnselen ervaart die kunnen wijzen op een trombosebeen.

Longembolie – trombose in de longen

Een longembolie treedt op als een gedeelte van een stolsel losraakt uit de ader van het been of de buikholte. Dit stolsel wordt meegevoerd met de bloedstroom en komt via de ader door het hart in de longslagader terecht. Dan is er sprake van een longembolie. Het longweefsel achter de bloedprop kan afsterven als niet snel genoeg behandeld wordt. De belangrijkste klachten bij een longembolie zijn:
plotseling optredende kortademigheid
pijn bij zuchten en hoesten
Daarnaast kunnen mensen met een longembolie last hebben van:
hartkloppingen
flauwvallen
zwelling en pijn in het been
bloed opgeven
benauwdheid
bleke gelaatskleur
transpireren
pijn op de borst
lichte stijging van de lichaamstemperatuur
plotseling ontstane prikkelhoest
De klachten bij een longembolie kunnen erg lijken op de symptomen die passen bij bijvoorbeeld een hartinfarct, een ontsteking van de longvliezen, een klaplong of een longontsteking. Neem in alle gevallen zo spoedig mogelijk contact op met uw huisarts, 112, of met uw behandelend arts.


Trombose in het oog

In het netvlies van onze ogen bevinden zich zowel aders als slagaders. Het kan gebeuren dat een bloedpropje (trombose) één of meerdere van die aders of slagaders afsluit. Een bloedpropje in de ader of slagader van het oog kan de volgende klachten geven:
vermindering van het zicht in 1 oog (vaak pijnloos)
plotseling ontstaan van vlekken of lichtflitsen (al dan niet in combinatie met vermindering van zicht)
Ervaart u 1 of meer van de beschreven klachten? Neem dan direct contact op met uw huisarts. Deze zal u zo nodig doorverwijzen naar een oogarts. Een oogarts kan het onderscheid tussen een arteriële en veneuze oogtrombose vaststellen en daar de eventuele behandeling op aanpassen. Onderzoek naar hoge bloeddruk, diabetes en andere factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van de trombose is nodig om de kans op herhaling te verminderen.

Sinustrombose

Bij sinustrombose sluit een bloedpropje bloedvaten in het voorste deel van uw hersenen af. De belangrijkste klacht van een trombose in de afvoerende vaten in het hoofd is (hevige) hoofdpijn. Daarnaast kan sinustrombose verschijnselen geven die erg lijken op de klachten van een herseninfarct of beroerte:

een scheve mond, verwarde spraak
een lamme arm,
evenwichtsstoornissen
dubbelzien 
epileptische aanvallen
buiten bewustzijn raken
in coma raken (zeldzaam)
Neem altijd direct contact op met een arts als u verschijnselen heeft die op een sinustrombose kunnen wijzen.

"" Klik op ""

https://www.trombosestichting.nl/trombose.html
Bron: Trombosestichting Nederland

Zoek op onze site

Hoe werkt een Ambulance?

Bekijk video

Wanneer 112?
Klik op het logo

Eerste Hulp Wiki
Klik op het logo