De letters EHBO staan voor:

 • Eerste
 • Hulp
 • Bij
 • Ongelukken

Men spreekt ook weleens over EHV:

 • Eerste
 • Hulp
 • Verlenen

Bij het verlenen van Eeste Hulp dient rekening te worden gehouden met de volgende 5 punten:

 1. Let op gevaar
 2. Ga na wat er gebeurt is en daarna wat iemand mankeert
 3. Stel het slachtoffer gerust
 4. Zorg voor professionele hulp
 5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij/zij ligt of zit.