Het coronavirus is volop in het nieuws en de KNV EHBO houdt de berichtgeving hierover scherp in de gaten.

De richtlijnen die vanuit de overheid en instanties worden gegeven zijn aan veranderingen onderhevig. Vandaar dat wij u hier verwijzen naar de betrouwbare websites waar u de meest actuele informatie en/of richtlijnen kunt vinden.

Informatie en achtergronden

Primaire bron is voor alles de thema-site van Rijksoverheid.

Achtergronden en overzichten zijn te vinden bij het RIVM

Natuurlijk zullen de mensen van de meldkamer u bij een calamiteit van de juiste instructies voorzien. Op de site van de Reanimatieraad staan de tijdelijke aanpassingen reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie.

Bij Het Oranje Kruis kunt u terecht voor antwoorden over examens en lesgeven. Ook Organisatie Lotus heeft op hun site informatie staan.

Protocollen

Het belangrijkste protocol is het “Brancheprotocol BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscursussen tijdens covid-19 pandemie”. Dit protocol geeft handvatten hoe om te gaan met social distancing en hygiëne; aanwezigheid op de cursuslocatie; pauzes en catering; schoonmaak; leermiddelen en lesinhoud. Het protocol staat zowel op de website van de Reanimatieraad als bij Het Oranje Kruis.

Het Oranje Kruis heeft daarnaast “Richtlijnen veilig examineren binnen de 1,5-metersamenleving” uitgebracht. Deze richtlijnen kunnen helpen om lessen vorm te geven. Het is handig dat u deze kent, zodat u en uw instructeur over dezelfde informatie beschikken.

Organisatie LOTUS® heeft ten eerste een “Coronaprotocol bij contacthandelingen”. Contacthandelingen zijn, zolang de 1,5 meter afstand gevraagd wordt, niet toegestaan. In dit protocol geeft Organisatie LOTUS® mogelijke oplossingen daarvoor. Daarnaast hebben ze een “Coronaprotocol lesavonden en bijeenkomsten”. Daarin kunt u lezen hoe de kringavonden weer van start gaan, dat kan u mogelijk inspiratie geven voor uw eigen vereniging.

Mailing

Het bestuur heeft bestuursleden van afdelingen geïnformeerd via mailing.

Bent u bestuurder bij een van onze afdelingen en hebt u deze informatie niet ontvangen, check of u een bestuursfunctie hebt in Genkgo en of uw mailadres daar is ingevuld. Is dat in orde controleer dan uw map met spam. Neem anders contact op met de secretaris.

Is uw EHBO vereniging niet aangesloten bij de KNV EHBO en wilt u de mailing toch ontvangen, stuurt u dan een bericht naar de secretaris.