Het is voor een EHBO-lid een grote waardering om deze onderscheiding te mogen ontvangen.

Wie is en was Dr. C.B. Tilanus jr.?

Christiaan Bernhard Tilanus wordt op 13 september 1856 geboren in een aanzienlijke Amsterdamse artsenfamilie. Hij studeert medicijnen in Leiden en promoveert zelfs cum laude tot doctor in de geneeskunde. Hij wordt hoofd van de polikliniek voor orthopedie in Amsterdam en chirurg aan de gereformeerde Ziekenverpleging en Kinderkliniek. Daarnaast krijgt hij de functie van privaat-docent orthopedische chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij ziet al spoedig het belang in van de eerstehulpverlening bij ongelukken door leken. Op zijn initiatief wordt in 1893 een brochure verspreid die de aanzet vormt tot de oprichting van de eerste EHBO-vereniging in Nederland, de ‘Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken’, die later het predikaat Koninklijke krijgt. Hij neemt het voorzitterschap op zich en bekleedt die functie tot zijn overlijden in 1943. Als prins Hendrik het initiatief tot de oprichting van het Oranje Kruis neemt in 1909, is Dr. Tilanus ook hierbij betrokken.

In zijn nalatenschap legateert hij een aanzienlijk bedrag aan de Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Hij bepaalde dat van dit bedrag elk jaar een gouden en een of meerdere zilveren en bronzen medailles moesten worden gekocht, die het bestuur van de K.N.V. uitlooft aan winnaars van de EHBO-wedstrijden of om andere redenen die het bestuur passend vindt. De medailles dienen zijn naam en beeltenis te dragen, met op de keerzijde een toepasselijke tekst.

Het bestuur van de K.N.V. besluit jaarlijks tenminste drie medailles uit te loven. Ze zijn bestemd voor personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging of het doel op uitzonderlijke manier hebben helpen bevorderen en aan personen die uitgemunt hebben op het gebied van de praktijk van de EHBO en aan winnaars van wedstrijden.

Bonzen penning

Voor elke Eerste Hulp Verlener die 12 ½  jaar zijn diploma heeft.

Zilveren draagspeld

Voor elke Eerste Hulp Verlener die 25 jaar zijn diploma heeft.

Zilveren medaille (klein)

Voor elke Eerste Hulp Verlener die 40 jaar zijn diploma heeft. Tevens voor elke Eerste Hulp Verlener die 25 jaar zijn diploma heeft en daarbij nog 10 jaar een functie bij de vereniging (bestuur, kader, lotus).

Zilveren medaille (groot)

Voor elke Eerste Hulp Verlener die 50 jaar zijn diploma heeft. Tevens voor elke Eerste Hulp Verlener die 40 jaar zijn diploma heeft en daarbij nog 20 jaar een functie bij de vereniging (bestuur, kader, lotus).

Gouden medaille

De Grote Gouden Dr. C.B Tilanus jr. medaille wordt ieder jaar uitgereikt door de KNV EHBO aan een persoon of organisatie die bijzondere verdiensten heeft op het gebied van de hulpverlening in Nederland.