Competentie regels 2016

Om voor een verlenging van het diploma in aanmerking te komen zal de eerstehulpverlener tijdens alle lessen worden gecontroleerd op zijn/haar competentie. De verlenging zal dus niet meer worden gekoppeld aan het aantal vervolg lessen dat in twee jaar is bijgewoond, maar aan de competentie van de eerstehulpverlener.

Competentie; het beheersen van het geheel aan kennis en vaardigheden wat nodig is om op een goede manier eerste hulp te kunnen verlenen, alsmede een correcte benadering van en het omgaan met een slachtoffer.

(Bron: Oranje Kruis)

Uw behendigheid als eerstehulpverlener wordt dus getoetst naar aanleiding van een aantal competentieonderdelen. Deze competentieonderdelen staan ook op de achterzijde van uw presentiekaart vermeldt. U dient elk jaar minimaal de lessen waarin de punten 1 t/m 6 worden behandeld te hebben bijgewoond. Elke 2 jaar dient u de lessen waarin de punten 7 t/m 18 worden behandeld te hebben gevolgd.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw competentie, indien u aan het eind van de 2 jaar NIET alle competentie lessen heeft bijgewoond, kan het bestuur overgaan tot het NIET verlengen van uw diploma. U wordt dan volgens de richtlijnen niet competent genoeg geacht.

Elke les vindt er een aanwezigheidsregistratie plaats en aan het eind van deze les zal ook pas uw aanwezigheid worden gestempeld op uw presentiekaart.

Om het een en ander voor u overzichtelijk te houden staan hieronder alle competentieonderdelen nog eens weergegeven

 1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn.
 3. Stoornissen van de ademhaling.
 4. Stilstand van de bloedsomloop.
 5. Ernstige uitwendige bloedingen.
 6. Shock.
 7. Uitwendige bloedingen.
 8. Brandwonden.
 9. Kneuzingen en verstuiking.
 10. Ontwrichting en botbreuken.
 11. Oogletsels.
 12. Vergiftiging.
 13. Elektriciteitsongevallen.
 14. Letsel door koude.
 15. Letsel door warmte
 16. Vervoer over korte afstand.
 17. Verband- en hulpmiddel
 18. Het menselijk lichaam

Twee maal per jaar worden lijsten naar de opleiders gestuurd; op deze lijsten zijn de diploma’s vermeld die een half jaar later zullen gaan verlopen.

Tot nu toe had de opleider tot zes maanden na de vervaldatum de tijd om de lijst, voorzien van de nodige handtekeningen, terug te sturen; de daarvoor in aanmerking komende diploma's werden dan alsnog verlengd voor een periode van twee jaren na de oorspronkelijke vervaldatum.

Dit heeft tot gevolg dat diploma's op lijsten die na de vervaldatum worden teruggestuurd gedurende kortere of langere tijd ongeldig zijn. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor de dekking van de aansprakelijkheidverzekering, die immers uitgaat van een geldig diploma.

Om deze reden is besloten om de reactietermijn terug te brengen tot de periode van zes maanden tussen het verzenden van de lijsten en de vervaldatum. Diploma's waarvan de verlengingsaanvraag niet voor de vervaldatum is ontvangen worden als verlopen beschouwd.

Indien sprake is van overmacht kan men contact opnemen met het hoofd van de afdeling Certificering mevrouw Maniram (070 – 338 32 19; email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Zoek op onze site

rolbanner-knv-dzh