Wetgeving omtrent lidmaatschap

In principe mag er nog maar stilzwijgend verlengd worden met maximaal één maand. De nieuwe regels zijn op 1 januari 2012 in werking getreden.

Mag nu een abonnement of lidmaatschap zomaar stilzwijgend verlengd worden? Ja, dat mag. Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een kwartaalabonnement op een krant of tijdschrift. Of een jaarlidmaatschap bij een sportschool. Na deze periode kan het abonnement vanzelf stoppen. Maar vaak wordt het abonnement daarna automatisch (stilzwijgend) verlengd. Dat mag, maar dit moet dan wel in de algemene voorwaarden staan. En uw abonnement mag nooit automatisch verlengd worden voor een periode langer dan één jaar.

Hierdoor wordt – onder meer - een einde gemaakt aan de maatschappelijk ongewenste situatie dat overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken of tot het geregeld doen van verrichtingen (abonnementen) en lidmaatschappen worden verlengd, terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten.

Lidmaatschappen van verenigingen

In het geval van lidmaatschappen van verenigingen zonder winstoogmerk, zoals de Koninklijke EHBO, is er een wat soepeler regime. Voor verenigingen geldt een waarschuwingsplicht.

U bent verplicht uw leden op tijd te informeren dat het lidmaatschap – als een opzegging uitblijft – verlengd wordt voor een periode van maximaal één jaar. Bovendien moet de noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig te vinden en te raadplegen zijn.
Wij zullen de tekst van deze e-mail dan ook op onze website plaatsen onder het kopje "MIJN KNV EHBO" en ook bij de rubriek "De Koninklijke" onder het tabblad "OVER EHBO".

Het staat u vrij deze tekst ook op uw website te plaatsen. Ons dringend advies is om dat ook op de website van uw afdeling herkenbaar te laten zien.

Opzeggen lidmaatschap KNV EHBO en/of van leden bij een afdeling: Wij wijzen op de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten), Staatsblad 201, 789. Daarbij is aan artikel 35 van boek 2 BW een nieuw zesde lid toegevoegd.

 

Zoek op onze site

rolbanner-knv-dzh