Nieuw EHBO boek: Gevorderde Eerste Hulp

ehbo-gevorderdenUniek aan deze uitgave is de deelname van Het Oranje Kruis en de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO aan de redactie. Door de samenwerking van deze en andere belangrijke experts kunnen we zeggen dat deze uitgave nu al hét standaard werk is voor de gevorderde EHBO- en BHV-er.

Gevorderde Eerste Hulp gaat voorbij de basiskennis EHBO. Het bevat juist die kennis en kunde die nodig is voor de gevorderde en de georganiseerde eerstehulpverlening.  Diverse ziektebeelden komen uitgebreider aan bod en is er aandacht voor ongevallen, hulpverlening op evenementen en eerste hulp bij alcohol&drugs.

De uitgave is opgebouwd rondom de ABCDE-methodiek:

      1. Airway and C-spine
      2. Breathing
      3. Circulation and Bleeding Control
      4. Disability
      5. Exposure

De ABCDE-methodiek wordt gebruikt om een slachtoffer volgens een vast patroon te onderzoeken, de vitale functies te beoordelen en zo nodig stoornissen in de vitale functies te behandelen.
De ABCDE-methodiek is gebaseerd op het principe dat je stoornissen waaraan het slachtoffer het eerst overlijdt tijdig herkent en direct de nodige eerste hulp verleent. Treat first what kills first!

Essentieel is dat zo snel mogelijk professionele hulp wordt ingeschakeld. Het gaat er dan ook niet om de juiste ‘diagnose’ te stellen, maar te herkennen dat er een levensbedreigende verstoring van de vitale functies is, snel te alarmeren en direct te handelen. Omdat in de ambulancewereld ook gewerkt wordt met de ABCDE-methodiek kan de eerstehulpverlener in diezelfde structuur overdragen aan de professional.  

Gevorderde Eerste Hulp is geschreven door Pim de Ruijter, arts en instructeur eerst hulp.
De redactie bestaat uit experts van Het Oranje Kruis en KNV EHBO, aangevuld met een traumachirurg, een ambulanceverpleegkundige en een SEH-arts.

Het boek verschijnt eind oktoberr bij EduPlaza en is ook te verkrijgen bij Het Oranje Kruis, KNV EHBO en de boekhandel, voor de prijs van € 19,95 (incl. BTW).

Zoek op onze site

rolbanner-knv-dzh