Geschiedenis

In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders de “St. Johns Ambulance Association” was opgericht.

Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO-cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.

De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO-kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 “Het Oranje Kruis” opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen.

Het Oranje Kruis Boekje

De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912. Het werd de ‘Bijbel’ in de EHBO leerstof en is al vele malen in een herziene druk verschenen. In de 25e druk is ook de reanimatie is opgenomen. In 1951 verscheen het eenheidsdiploma EHBO.

KNV EHBO

Wat betekent de Koninklijke voor haar leden en afdelingen?


De KNV heeft zich in de ruim honderd jaar van haar bestaan, ontwikkelt tot de grootste vereniging op het gebied van eerste hulp. De vereniging telt ruim 520 grote en kleinere afdelingen, met in het totaal circa 42.000 leden. Alle leden zijn in het bezit van het officiële diploma Eerste Hulp. Al onze goed opgeleide en ervaren leden zijn op een of andere wijze actief als vrijwilliger op het gebied van het verlenen van EHBO bij evenementen, voor bedrijven en instanties in hun directe omgeving. We hebben daarmee naam gemaakt en zijn de enige EHBO-koepel die “koninklijk” is. Van een kleine vereniging zijn we uitgegroeid tot een organisatie die leidend is op het gebied van EHBO.
Bij vele inzetten van eerstehulpverleners blijkt dat, de zichtbare aanwezigheid van de EHBO, mensen rust geeft. Dat is de ervaring die mensen in de afdelingen hebben. Om hen en u daarbij te ondersteunen organiseert de KNV op landelijke niveau communicatie, ontwikkelen wij scholingsmiddelen en adviseren en ondersteunen we afdelingen en districten.
Allemaal ondersteunende activiteiten die, zoals dat hoort, op de achtergrond plaatsvinden. Omdat ook deze dingen voor een groot deel door vrijwilligers gedaan en geregeld worden wordt hier nader op ingegaan.

Communicatie

Reageert u op een sms met een berichtje of belt u even? Mailt u een jarige, laat u een berichtje achter op Facebook of stuurt u een kaartje? Hoe verbaasd zouden de mensen in uw omgeving zijn als u opeens ging twitteren? De manieren waarop je communiceert, moet niet alleen passen bij het tijdsbeeld, maar ook bij wie je zelf bent. En bij wie je wilt bereiken. Als Bestuur zijn we ons daarvan bewust. Daarom dat uw vereniging zich op verschillende manier presenteert, zowel intern als extern.

Allereerst natuurlijk ons blad EHBO-post en volgende jaar het Hulpverleners Magazine. Het is een vertrouwd blad dat onze leden al bijna tachtig jaar elke twee maanden in de bus kunnen krijgen. Beveelt u het thuis gerust nog eens aan, al is het als blijk van waardering naar de vrijwilligers die elke periode hun bijdrage leveren.

Ook zichtbaar voor de buitenwereld is onze website. Een goede, actuele en aantrekkelijk ogende website is het visitekaartje voor een moderne vereniging. Dat elke afdeling daarnaast lokale kleuring geeft aan het begrip EHBO is zeker zichtbaar in de vele soorten plaatselijke websites. Van zeer actuele tot sites waar de informatie al een paar jaar oud is, ook dat is uitstraling. Landelijk hebben we een verzorgde EHBO-site met vakinhoudelijk informatie, weblog, twitterberichten en de cursuskiezer voor afdelingen. Wij houden deze ook up-to-date zodat de particulier op zoek naar u via ons bij u terecht kan komen.

Als u daarna de contacten hebt, kunt u natuurlijk gebruik maken van het handboek Huisstijl dat is ontwikkeld en dat via het gesloten deel van de website “Mijn EHBO” ter beschikking van de afdelingen wordt gesteld. Alles om de naamsbekendheid van KNV EHBO te vergroten. Van persbericht tot tweet, in Zeist is er over nagedacht. Het belangrijkste blijft echter de communicatie met de eigen leden. Denkt u ook binnen de afdeling waarvan u lid bent om uw zieke medeleden. Een kaartje, een bezoekje of een telefoontje dat ze niet vergeten zijn – zeker bij een ziekte die langer duurt – ook dat draagt bij het unieke karakter van onze vereniging met leden die betrokken zijn op hun medemens.

Scholingsmiddelen

Dat wij opleidingen verzorgen, behoeft geen uitleg. Voor het vinden van een reguliere opleiding hebben wij op onze site de cursuskiezer. Bij het landelijk bureau komt zeer regelmatig een oproep binnen van een afdeling of docent om met een instantie contact op te nemen voor het geven van een cursus. Dat is immers de afspraak: als de afdelingen er geen tijd voor hebben, dan springen we landelijk in. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen eerste hulp kunnen verlenen en, laten we eerlijk zijn, dat kunnen ze toch het beste via de Koninklijke leren.

Om het lesgeven te ondersteunen produceren wij boeken op ons vakgebied. Het landelijk bureau coördineert, stimuleert en stuurt daarbij. Zo weten we zeker dat wat er in Hét EHBO-boek, Hét EHBO Jeugd Boek en Hét EHBO bij Ouderen Boek staat, past bij de standaard die wij als vereniging uitstralen. Dat we ook hier met onze tijd mee gaan blijkt uit het lesmateriaal dat het Jeugd EHBO boek vergezelt. De docentenhandleiding en de aangeboden middelen voor het digibord maken de drempel voor docenten laag. EHBO is iets dat net als lezen en schrijven geleerd zou moeten worden, als het aan ons ligt op een hoger niveau dan het lezen en schrijven.
Verder heeft de KNV EHBO opnieuw een grote stap voorwaarts gemaakt in het laten kennismaken van het publiek met de basisvaardigheden van de EHBO door het op het wereldwijde web plaatsen van apps over EHBO. Sinds de lancering 50.000 keer gedownload en gewaardeerd met een vier sterren status, kunnen we deze vanuit het landelijk bureau opgezette nieuwe manier van educatie gerust een succes noemen.

Adviseren en ondersteunen

Natuurlijk en vanzelfsprekend doen wij “in Zeist” niet alleen maar dingen voor de buitenwereld. Primair zijn de leden en dus de afdelingen onze klant. Dat wij u werk uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op de mens achter de hulpverlening of cursus, daar gaat het om. Meest zichtbaar is daarbij de gratis Digitale Leden Administratie (DLA), met daarbij behorende gratis ondersteuning. Het invoeren is misschien even werk, daarna gaat u de vruchten van dat werk plukken. Anders dan bij het overzetten van uw adresboekje naar uw telefoon of computer zorgen wij voor een back-up, zodat u bij een crash van uw eigen computer niet opeens alle informatie kwijt bent. Op basis van de wensen van de afdelingen, de gebruikers, wordt het programma regelmatig geactualiseerd.

Minder prominent, maar zeker aanwezig, is de betrokkenheid van alle landelijk bestuursleden bij de districten en districtsbesturen.  Het Bestuur en het landelijk bureau staat u bij met haar kennis, tips en adviezen op het vakgebied. Bied een luisterend oor, help om de communicatie vlot te trekken of geef advies hoe een actie vorm te geven. Ook mediation is mogelijk.

Korting op producten

Natuurlijk mag u ook materieel iets verwachten voor uw contributie. Korting op verzekeringen, maar ook op e-learning of praktijklessen. En hebt u dat al in huis, dan is er nog de korting die een afdeling krijgt op de producten uit onze webwinkel. En wie weet lukt het ons om, door een koppeling aan de DLA, het mogelijk te maken dat ook individuele leden van deze kortingsregeling gebruik kunnen maken. Wie zijn kennis bijhoudt en genoeg verbandmiddelen verbruikt, heeft de landelijke bijdrage er zo uit.

En verder

De voorzitter van het Bestuur, ondersteunt en gesteund door het landelijk bureau werkt, namens u, mee aan landelijke ontwikkelingen op EHBO gebied. Zo bent u vertegenwoordigd en kan uw stem gehoord worden. Neem de Reanimatie Oproep Netwerken, waar hij in zijn blogs regelmatig over vertelt. Sprekend namens alle EHBO koepels heeft hij duidelijk kunnen maken dat de EHBO-er een spilfunctie heeft. Hij is veelal als eerste ter plaatse en verleent hulp totdat de ambulance de hulpverlening overneemt. De belangrijkste uitkomst van dat overleg was, dat het inzicht is gerijpt dat bestaande initiatieven – lokaal en regionaal – en inzet van vrijwilligers daarin, een hoeksteen vormen voor de opzet.

In de praktijk gebeurt al veel en goed werk. Dat moet worden uitgebouwd. Wat goed functioneert, behoeft geen wijziging.

Zoals gezegd is er samenwerking met andere EHBO-koepels. Het landelijk bureau informeert via de Verenigingsraad de districten en afdelingen over de ontwikkelingen in EHBO-land. Daarnaast bezoeken de bestuursleden de jaarvergaderingen van de districten en zijn vaker lid van zowel een afdeling als een districtsbestuur. Kortom, korte lijnen naar de mensen in het veld die het werk doen. Zo blijft u op de hoogte.

Doelstellingen

Daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen. Deze doelstellingen zijn:

 1. het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerstehulpverlening;
 2. het bevorderen van het geven van voorlichting over eerstehulpverlening;
 3. het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerstehulpverlening;
 4. het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
 5. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
 6. het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven;
 7. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.
De EHBO’er

Mensen kunnen ook hulp nodig hebben in andere situaties, omdat ze onwel worden, een hartstilstand krijgen. Deskundige en geoefende hulpverleners zijn letterlijk van levensbelang. Zij kunnen handelen omdat ze weten wat ze (moeten) doen. Ze zijn gediplomeerd. Dit kan in iedere denkbare situatie zijn, maar vooral daar waar grote groepen mensen bij elkaar komen zijn de EHBO’ers actief. Daarbij moet worden gedacht aan wedstrijden, manifestaties, feesten.

Afdelingen oefenen regelmatig. Kennis en vaardigheid moeten onderhouden worden. Een eerstehulpverlener moet voldoen aan eisen die door de Minister zijn vastgesteld. Het diploma heeft een uiterste houdbaarheidsdatum tot twee jaar na afgifte. Dan moet het verlengd worden; vaardigheid moet telkens opnieuw blijken.

Door het hele land worden door de KNV EHBO cursussen voor het Diploma Eerste Hulp aangeboden. Dus ook bij u in de buurt. Met het diploma EHBO op zak, bent u een gediplomeerde eerstehulpverlener. Dat dit een serieus vak is, blijkt uit het feit dat iedere EHBO’er zijn of haar Diploma Eerste Hulp iedere twee jaar moet laten verlengen. In die periode wordt gekeken of de EHBO’er competent is.

Ook voor bijscholingen kunt u bij de plaatselijke afdelingen van de KNV terecht.

KNV EHBO boeken
Hét EHBO Boek
ehbo-boek

Een lesboek om niet alleen EHBO te kunnen toepassen, maar ook te weten waarom. Waardoor het handelen bij ongevallen duidelijker en begrijpelijker wordt.
Klik hier om naar de website te gaan.

Hét EHBO Ouderenboek
ehbo-ouderen-boek

Hét EHBO Ouderen Boek is toegespitst op het verlenen van eerste hulp aan 65-plussers en dient er voor om de zelfredzaamheid van ouderen en de vrijwilligers om hen heen te bevorderen.
Klik hier voor de bestelwebsite van KNV EHBO.

Hét EHBO Verkeer Boek
ehbo-verkeer-boek

Het wordt steeds drukker op de weg. Wat zijn de mogelijke letsels die slachtoffers in het verkeer kunnen oplopen, wat moet een eerstehulpverlener doen, maar vooral, wat moet hij laten.
Klik hier voor de bestelwebsite van KNV EHBO.

Hét EHBO Drank en Drugs Boek
ehbo-drank-drugs-boek

Drank en drugs zorgen ervoor dat mensen geheel anders reageren dan gebruikelijk.De kans dat u als EHBO-er hierop verkeerd reageert is aanwezig. Dit boek geeft aan hoe de eerste hulp gegeven wordt.
Klik hier voor de bestelwebsite van KNV EHBO.

Gevorderde Eerste Hulp
ehbo-boek-gevorderden-thumb

Gevorderde Eerste Hulp is een moderne uitgave die voorziet in de vraag van veel eerstehulpverleners naar een actueel verdiepingsboek. Deze uitgave biedt verdieping in bestaande thema’s en verbreding met nieuwe onderwerpen.
Klik hier voor de bestelwebsite van KNV EHBO.

Landelijk bureau

Deze taken moeten er voor zorgen dat alle geledingen van de KNV EHBO de doelstellingen kunnen realiseren, zonder daarbij zelf daadwerkelijk hulp te verlenen.

Dit betreft onder andere:

 • het faciliteren van de afdelingen die zorg dragen voor het opleiden en trainen van EHBO’ers;
 • de werkzaamheden verrichten, die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging en de afdelingen;
 • het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerstehulpverlening;
 • het ontwikkelen en laten vervaardigen van materiaal over de opleidingen ten behoeve van de afdelingen;
 • het voorzien van de afdelingen van leermiddelen voor de uitvoering van de opleidingen;
 • het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de EHBO in Nederland.

Medewerk(st)ers landelijk bureau:

FunctieNaamTelefoonE-mail
Adm. MedewerksterMw. Hennie van Zanten(030) 696 99 92
(maandagmiddag en donderdag)
boekhouding@koninklijke-ehbo.nl