Doelstellingen KNV EHBO

Daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen. Deze soelstellingen zijn:

  1. het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening;
  2. het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening;
  3. het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening;
  4. het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  6. het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven;
  7. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.