Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
  • Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  • Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
  • Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

 (Bron Belastingdienst)

Voor afdelingen die geen website hebben.

Belangrijke informatie

 • de balans
 • de staat van baten en lasten
 • een toelichting

U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.

Voorbeeld
Uw boekjaren lopen van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat u op 1 januari 2014 de financiële verantwoording van het boekjaar 2012 (van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012) moet publiceren. De financiële verantwoording van het boekjaar 2013 (van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2014. gegevens laten plaatsen. 

(Bron Belastingdienst)

ANBI gegevens zoeken van uw vereniging “Klik” op: Belastingdienst ANBI zoeken.